សេចក្តីជូនដំណឹង !

ក្រុមហ៊ុនប៊ុណ្ណា រៀលធី គ្រុប សូមជំរាបជូនដល់អតិថិជន ក៏ដូចជាសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា ថ្មីៗនេះមានជនខិលខូចបានក្លែងបន្លំរបាយការណ៍វាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្ត ដែលធ្វើឲ្យបះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។