ដីលក់/Land for Sale (ជាប់ឆ្នេរ /Beach​​ front)

  • 3
  • 1
  • 2

Property ID : BRG20160286

For Sale $18,000,000 ($75/Sqm) - Land
240000 base on title deed 24 hectares  Add to Favorites Print

– 1,200ម នៅជាប់មាត់សមុទ្រ
– ៣00ម នៅជាប់ឆ្នេរ
– ទំហ៊ំ ២៤​ហិកតា​ នៅលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ (ប្លង់រឹង)
– ចំណាយពេលតែ ១៥នាទី​​ ពីប្រលានយន្តហោះខេត្តព្រះសីហនុ
– ដីនេះល្អសំរាប់គំរោងអភវិឌ្ឈន៏ផ្សេងៗដូចជា សណ្ឋាគារ រីហ្សត……..

– 1,200 meters coastline
– 300 meters beach front
– The 24h size on Title Deed (Strong Title Deed)
– 15 min from Sihanoukvile Airport
– This land is potential for project development such as Hotel and Resort

Property Map

Similar Properties