ដីលក់/Land for Sale

  • IMG_20160302_134022
  • IMG_20160302_133957
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Property ID : BRG20160307

For Sale $5,000,000 ($5/Sqm) - Land

– ទំហំដី ១០០ហិកតា
– ៣៤ គម ​ពី ភ្នំឧត្តុង
– ៦០ គម ​ពី​​​ រាជធានីភ្នំពេញ
– ដីនេះនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥​ ដែលអាចធ្វើជា តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស រោងម៉ាសុីនស្រូវ និងសំរាប់ការវិនិយោគធំៗជាច្រើនទៀត
– Land Size 100 hectares
– 34​​ km from Oudong Mountain
– 60 km from Phnom Penh
– This land is potential for Special Economic Zone, Rice Mile and others business investment opportunity

Property Map

Submitted by admin


Know More

Contact

Loading...

Similar Properties