News

Check out real estate news updates

អ្នកទិញខុនដូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានអំណាចក្នុងការចរចារបន្ថែមទៀត

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ទីផ្សារខុនដូនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការប្រកួតប្រជែង ការផ្លាស់ប្តូរ និងឱកាសជាច្រើនបន្ថែមទៀត-បញ្ហាប្រឈមគឺត្រង់ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលថ្មីជាមួយនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែង ដោយសារចំនួនយូនីតរបស់ខុនដូគ្រប់កម្រិត ចាប់តាំងពីតម្លៃសមរម្យ តម្លៃមធ្យម និងតម្លៃខ្ពស់នឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។

ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវតម្លៃដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែដាក់តម្លៃខ្ពស់សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានថ្មី។ ការបង្កើនតម្លៃដីធ្លីភ្លាមៗនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក៏មានន័យថា ការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍន៍ និងការស្នើរសុំតម្លៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូថ្មីបានបន្តកើនឡើង។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អំណាចនៃការទិញមិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះទេ ហើយការជួលផ្ទះល្វែងមានន័យថា ទិន្នផលវិនិយោគបានធ្លាក់ចុះសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទិញផ្ទះដើម្បីដាក់ជួល។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តម្រូវការបរទេស ដែលភាគច្រើនមកពីអ្នកទិញជនជាតិចិនដីគោក បានទូទាត់ជាតម្រូវការក្នុងស្រុក ក៏ប៉ុន្តែ វាមិនប្រាកដថា តើការទិញរបស់ជនជាតិចិនដីគោកនឹងបន្តក្នុងល្បឿនដូចគ្នានោះទេ ហើយថាតើការរំពឹងទុកជាមុនរបស់ពួកគេលើផលចំណេញ នឹងសំរេចបានឬអត់បន្ទាប់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានត្រូវបានបញ្ចប់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការដែលគាំទ្រដោយអ្នកក្នុងស្រុកនិងជនជាតិចិន គឺទំនងនឹងក្លាយជាកត្តាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតលើវិស័យអចលនទ្រព្យតម្លៃមធ្យមនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ការអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម និងទាបជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាប គឺនឹងក្លាយជាទីផ្សារលូតលាស់ធំមួយនៅភ្នំរាជធានីពេញ។

ជាទូទៅ មិនមែនរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានដែលត្រូវបានបញ្ចប់ គឺបានលក់ចេញទាំងអស់នោះទេ ហើយវាក៏មានអគារខុនដូជាច្រើនបញ្ចប់ ក៏ប៉ុន្តែ យូនីតដែលមិនទាន់បានលក់ចេញភាគច្រើនគឺនៅជាយក្រុងភ្នំពេញ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ វាក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៃរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ ដែលមានយូនីតលក់មិនចេញលើសពី ៦ ខែឬ ១ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីគម្រោងនេះបញ្ចប់ការសាងសង់។ បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍គឺត្រូវទូទាត់បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដែលមិនទាន់លក់ចេញ និងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដែលស្ថិតក្រោមការសាងសង់ ដែលនេះ នឹងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទិញដើម្បីប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើតម្លៃ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនត្រូវផ្តល់ទាំងការបញ្ចុះតម្លៃផ្នែកទន់ ក្នុងការផ្តល់គ្រឿងសង្ហារឹម ក៏ដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃផ្នែករឹង ដើម្បីជម្រះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់ពួកគេ។

យើងអាចគិតទុកជាមុនថា អំណាចចរចារនឹងប្តូរទិសដៅទៅអ្នកទិញ ដោយមានអ្នកទិញកាន់តែច្រើនចាប់ផ្តើមមើលយូនីតលក់បន្តក្នុងគម្រោងដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់-ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរពីការវិនិយោគដោយមានគោលដៅ ទៅជាតម្រូវការពិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គឺទូទាត់បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដែលបានបញ្ចប់ និងដែលមិនទាន់បញ្ចប់ ហើយរកឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗដែលបំពេញតម្រូវផែនការចំណាយ ទីតាំង និងទំហំត្រូវការរបស់អ្នកទិញ។

Source From: https://www.construction-property.com/khread-news-1879/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *